Select Page

Wat is eigenlijk waarheid? In de geschiedenis hebben vele mensen, waaronder filosofen, getracht “waarheid” onder woorden te brengen en te beschrijven. Als je op het internet gaat zoeken, kan je vele beschrijvingen en voorbeelden vinden. Toch wil ik in deze blog posting het hebben over persoonlijke waarheid en de werkelijkheid.

Iedere persoon op deze aarde ziet de wereld verschillend. Dit heeft te maken met de manier waarop de persoon is opgegroeid en we zijn allemaal anders groot geworden. Andere ouders, ooms en tantes, neefjes en nichtjes, we hebben onze eigen vrienden en vriendinnen gehad. De manier van opvoeding is verschillend. We hebben onze eigen scholen en opleidingen gehad. Verder heeft de maatschappij, religie en cultuur invloed gehad op onze kijk op de wereld. Andere grote bijdragen aan onze waarheid, zijn al onze eigen ervaringen die we in ons leven hebben meegemaakt. Kortom, het is onmogelijk voor een mens om het hele plaatje te zien. Als geen levend persoon het volledige plaatje kan zien, is het dan mogelijk om de werkelijkheid te beschrijven?

Een mooi voorbeeld wat het gevolg kan zijn als men niet het hele plaatje kan zien, is het beeld dat deze blogposting begeleid. Zes blinde personen tasten een olifant af en hen wordt gevraagd om de olifant te beschrijven. De persoon die de slurf aanraakt, denkt dat de olifant uitziet als een slang. Het oor wordt door de andere persoon gezien als een waaier. De slagtanden voelen aan als een speer, het oor als een waaier. Het lijf van de olifant is plotseling een muur, de poot een boom en de staart voelt aan als een touw. Alle blinde personen hebben gelijk en toch klopt geen van de beschrijving niet met de werkelijkheid.

In het verleden hebben wij meer en meer macht afgegeven aan overheden, bestuursorganen, banken, bedrijven, organisaties, scholen en opleidingen. Wij zijn er altijd vanuit gegaan dat deze instanties het beste met ons voor hebben, maar is dit daadwerkelijk zo? De geschiedenis heeft aangetoond dat vele instanties een groot eigenbelang hebben. Iedereen met een eigenbelang, heeft ook een eigen kijk op de wereld en probeert die zo te sturen dat dit het beste is voor de instantie. In de huidige tijd zijn de eigenbelangen zo hoog opgelopen, dat het niet meer de gemeenschap dient. Ook dit hoort bij de nieuwe tijd waar we nu naar toe gaan.

Voor de nieuwe tijd zie ik dat vele bestaande instanties zullen verdwijnen. Wij als mensheid moeten weer de macht en de kracht in eigen handen nemen. Nieuwe instanties zullen verijzen maar kleiner en slanker als voorheen. Alle mensen die belang hebben bij een bepaalde instantie zullen betrokken worden bij de stichting en het bestuur. Net als bij het plaatje van de olifant, de inbreng van alle mensen is nodig om het volledige plaatje te kunnen zien. Alleen op deze manier kan je ervoor zorgen dat alle belangen zijn afgedekt en de instantie functioneert met toegevoegde waarde voor gemeenschap. De inbreng van alle persoonlijke waarheden, zullen gezamenlijk de werkelijkheid vormen.

Het verhaal van de 6 blinde personen die een olifant beschrijven heeft ook toegevoegde waarde in ons persoonlijk leven. Waar mensen een relatie aangaan, of het nu een partnerschap, vriendschap, zakelijke overeenkomst of iets anders, het blijft van belang om elkaars waarheid te respecteren. Dit is niet altijd even eenvoudig, vooral als de persoonlijke waarheden op bepaalde vlakken behoorlijk uit elkaar liggen. Een goede communicatie is dan een basis vereiste, om tot een lange synergie te komen. Blijf praten, deel gevoelens en sta open voor een ieders standpunt. Laat daar waar jullie waarheden elkaar raken, een mooie werkelijkheid ontstaan.

Veel liefs,

Eric Kleissen
Heart’s Desire GmbH
https://heartsdesire.ch
eric@heartsdesire.ch