Select Page

Welkom op de website van Heart’s Desire

Alternatieve geneeswijzen voor gezondheid en welzijn

Heart’s Desire

Eenieders hartewens is het om gezond te zijn, zich goed voelen, gelukkig te zijn, plezier te hebben en bovenal vrij te zijn.

Vrij van zorgen, vrij van terugkerende gedachten, vrij van leed en vrij van nog veel meer.

Het bijzondere is dat het in eenieders vermogen ligt om dit te bereiken! Heart’s Desire kan je hierbij ondersteunen middels:

Hypnose

Energy Healing

Rife / Tesla / Lakhovsky Frequentie Therapie

Consultancy / Coaching / Inspiratie

Ander goed nieuws is dat we als mensheid naar een tijd gaan waar ons hart en gevoel een belangrijke plaats krijgt. De positieve energieën en hogere vibraties, die vanuit de centrale zon op aarde stromen, nemen dagelijks toe en dit heeft uitwerkingen op datgene wat we dagelijks ervaren. Om iets nieuws te creëren zal het oude eerst daarvoor plaats moeten maken. Dit is iets wat we op dit moment zien in de maatschappij. Alles wat een lage vibratie heeft, zal vroeg of laat afbrokkelen om plaats te maken voor iets anders, iets wat beter is.

 

Ook op persoonlijk vlak zien we dit afbrokkel- en opbouw-proces terugkomen. Meer en meer mensen vragen zich af waar ze mee bezig zijn. Ze rennen van de ene verplichting naar de andere. Ondanks dat ze hun stinkende best doen, voelen ze zich niet gelukkig en zeker niet vrij. Als er dan ook nog ingrijpende veranderingen als bijvoorbeeld een ontslag, scheiding, ziekte, sterfgeval of een ongeluk plaatsvindt, en helemaal teruggeworpen worden op zichzelf, dan vragen ze zich echt af waar ze het allemaal voor doen. Ze worden zich meer en meer bewust van hun gedachten en invloed die deze gedachten hebben op de realiteit die ze ervaren. Met andere woorden: ze worden wakker!
 
Tijdens het wakker worden, merken we dat we eigenlijk veel oude balast meedragen. Balast dat losgelaten mag worden om plaats te maken voor wat beters. Velen die dit proces van loslaten opgestart hebben, merken dat het loslaten eenvoudiger klinkt dan dat het in de realiteit is. Ook al is dit proces van loslaten voor eenieder uniek en zal het zelf gedaan moeten worden, hulp is altijd aanwezig voor diegenen die erom vragen. Heart’s Desire kan je ondersteunen bij het proces van loslaten en opnieuw opbouwen.

Waarheid en werkelijkheid

Wat is eigenlijk waarheid? In de geschiedenis hebben vele mensen, waaronder filosofen, getracht “waarheid” onder woorden te brengen en te beschrijven. Als je op het internet gaat zoeken, kan je vele beschrijvingen en voorbeelden vinden. Toch wil ik in deze blog...

Einde en begin

Als mensheid maken we momenteel turbulente tijden door. Sommige mensen zeggen dat de positie van de sterren de oorzaak kan zijn. Zelf had ik nooit gedacht dat de positie van de planeten zo'n impact kan hebben op het leven op aarde. Na mijn eigen onderzoek moet ik...